Fjällbonäs Trävaru AB
 

Fjallbonas Trävaru AB är ett gammalt familjeföretag som startade 1937 och som idag ägs av Knut, Lars och Sara Grahn. Bolagets verksamhet grundar sig på tradition och att med ett gott hantverk ta till vara på norra sveriges fina skogsråvara.

Vår affärsidé är att med hjälp av vår duktiga och erfarna personal producera, förpacka och märka de produkter som våra kunder efterfrågar. Detta gör vi i våra kostnadseffektiva, flexibla klyv- och hyvellinjer.

Vårt produktsortiment består av invändiga och utvändiga paneler, läkter och övrigt byggvirke samt en stor sortering av lister och tryckimpregnerat trä. Vi kan även utföra grundning och målning av ytterpaneler.

Våra miljömål går ut på att följa de regler som samhället ställer på oss och att vi i våra investeringsplaner och produktionsprocesser alltid har miljö och resursanvändningen i åtanke.